vår Tilnærming

Som spesialpedagogisk teaterkompani ønsker vi å skape interaktivt teater for barn med ulike spesielle behov. Vi jobber med ulike prosjekter hvor vi utarbeider et opplegg tilpasset konkrete målgrupper og baserer dette på ulike sanse- underholdnings- og/eller læringsmål.

Vår visjon er å fremme verdien kultur og estetikk kan ha for barns utvikling og kompetanse. Vi mener interaktivt teater kan spille en sentral rolle for barns læring og spesielt for barn med spesielle behov. Vi vet at sosial kompetanse, lek og samhandling med andre mennesker spiller en sentral rolle for et barns psykiske helse og identitetsutvikling. Dette vil vi vektlegge og løfte frem.


Vi vil fremme at alle lærer på ulike måter og at alle opplegg med hensikt om å formidle og lære bort noe bør bygge på dette og tilrettelegges så de i størst grad når ut til alle, uavhengig læringsstil.


Vi ønsker å trekke frem verdien av kunst, kultur, sansing, lek og fantasi – både som verktøy og metode i opplæring og undervisning, samt den generelle estetiske opplevelsen og gleden det kan gi.