Munch i Frie tøyler (2017)

Den grønne siden (2016)

Teaterforestilling utviklet for barn med hørselshemming i alderen 3-6 år. Forestillingen er utarbeidet i samarbeid med Voldsløkka barnehage for hørselshemmede i Oslo. Vårt ønske med dette prosjektet var å gi hørselshemmede barn en givende og rik estetisk opplevelse hvor de kunne ta i bruk sine sanser og fantasi. 

Lavterskeltilbud som blir gitt til barn i alderen 8-9 år som ikke har norsk som morsmål. Det omfatter et kulturelt og pedagogisk opplegg som inneholder lek, improvisasjon, fysisk teater, bevegelse og musikk. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Munchmuseet og barna skal gjennom eksperimentering og utforsking på gulvet konvertere sin egen tolkning av maleriene ut i et fysisk uttrykk.