Teamet

VÅR Tilnærming

Vår visjon er å fremme verdien kultur og estetikk kan ha for barns utvikling og kompetanse. Vi vil fremme at alle lærer på ulike måter og tilpasser alle våre opplegg til den konkrete målgruppen.

Det Naive Selskap er et spesialpedagogisk teaterkompani basert i Oslo. Vi arbeider med kulturelle opplevelser og opplegg tilrettelagt for barn med spesielle behov.


Lise Bergmann

PR ansvarlig
Utøver

Kompaniet


Aksel Hauklien

UTØVER

Marie fÆrvaag

Musiker
Utøver

Hedda GreniProsjektleder

UTØVER