Les hva magasinet Pedagogisk Profil skrev om prosjektet her: https://issuu.com/shanecol/docs/nr1-2017-issue-version/20

Munch i frie tøyler (2017)


Et lavterskeltilbud som ble gitt til barn i alderen 8-9 år som ikke har norsk eller samisk som morsmål. Det var et kulturprosjekt som strakk seg over en 7 ukers periode og omfattet arbeid med lek, improvisasjon, fysisk teater, bevegelse og musikk. Prosjektet var et samarbeidsprosjekt med Munchmuseet som omfattet omvisning, arbeid med Edvard Munchs malerier og hele prosjektet avsluttet med 2 miniforestillinger på Munchmuseet.


Prosjektet bygger på et kulturelt og pedagogisk opplegg som gir rom og mulighet for å kunne utfolde seg og skape fritt. Prosjektets visjon er å skape et pusterom i skolekulturen som legger teori, språkopplæring og klasseromsundervisning til side. Tilbudet skal fremme aktivitet, glede, fantasi og lek på en universell og åpen måte hvor alle passer inn og kan bidra på sin måte, uavhengig av språkkunnskaper og/eller ulike kulturelle kapital.


Prosjektet ble våren 2017 gitt til en gruppe 3. og 4. trinns elever ved Vahl skole i bydel Gamle Oslo. På Vahl skole er 292 av 298 elever minoritetsspråklige.
Gjennom arbeid på gulvet med bakgrunn i teaterpedagogen Jaques Lecoqs metodikk ble det arbeidet med hvordan Munchs malerier kan konverteres ut i et fysisk uttrykk. Barna eksperimenterte og jobbet fritt med dette på gulvet, og på sin måte konverterte Munchs malerier ut i et fysisk uttrykk. I forestillingen på Munchmuseet viste barna fra prosjektet deres egen tolkning av Munchs maleri Solen.