Kunsterisk Bakgrunn

Brustad, M., Linge, L., Riege, H. & Linge Schwaiger, E. (2009). Teater og bevegelse. Oslo: Thalia Publishing

Vi tar utgangspunkt i Lecoqs fargelære om hvordan ulike farger, konturer, dynamikk, penselstrøk og lys skaper ulike fysiske uttrykk. Farger uttrykker et universelt språk som ligger vårt indre nær (Brustad mf., 2009) og kan formidles og deles mellom mennesker uavhengig av språklige og/eller kulturelle barrierer. Å gå inn i et fysisk arbeid med farger handler om å bruke det man forbinder med dem (Brustad mf. 2009) og vi vet av erfaringen at mennesker på tross av ulik nasjonalitet og erfaringsbakgrunn gir farger liknende fysiske uttrykk og følelser. Dette er noe av arbeidet med farger vi finner fascinerende.

Når farger på et lerret «..er i en interessant kombinasjon og form, skaper det ofte en spenning og ulike kontraster som tiltrekker oss. Nettopp denne kvaliteten kan et bevegelsesuttrykk også ha» (Brustad mf,. 2009). Det blir dette som er vårt utgangspunkt for arbeidet med Munchs malerier og i samarbeid med musiker Marie Færevaag vil vi også sette musikk til maleriene, fargene og dynamikken og eksperimentere med dette på lik linje med de improviserte bevegelsene.

Litteratur:

Prosjektet bygger på metodikken til den franske skuespiller og instruktør Jaques Lecoqs. Lecoq var opptatt av at bevegelsen skulle komme før ordet (Brustad, Linge, Riege, & Linge Schwaiger, 2009) og det er en slik kunstnerisk tilnærming vi har til vårt arbeid med drama. Vi jobber ikke med en fasit eller et «riktig» uttrykk og vi baserer oss ikke på skrevne verker. Her kommer kroppens egne tolkninger til syne og vi jobber ut et fysisk uttrykk gjennom eksperimentering, lek, fantasi og improvisasjon.

Dette er en tilnærming vi mener passer bra for alle målgrupper fordi det er en nøytral arbeidsmåte som ikke krever noen form for forkunnskap eller tilknytning. Akkurat pga av dette grunnlaget mener vi metodikken gjør seg gjeldende for minoritetselever. Vi vil med prosjektet fremme og arbeide på en måte som fremmer aktivitet, glede, fantasi og lek på en universell og åpen måte hvor alle passer inn og kan bidra på sin måte, uavhengig av språkkunnskaper og/eller ulike kulturelle kapital.