Program

Faglig Foredrag

På hvilken måte representerer elever uten norsk som morsmål en risikogruppe for marginalisering og frafall? Og hvilke tiltak kan settes ut for å bygge opp om og støtte denne gruppen?

Et faglig foredrag om bakgrunn for og gjennomføring av prosjektet «Munch i frie tøyler» i regi av det spesialpedagogiske teaterkompaniet Det naive selskap.
Vi drøfter problemstillinger rundt økende mangfold i skolen og tilgjengeliggjøring av kunsten i det multikulturelle samfunn; hvordan gjøre kunsten tilgjengelig og aktuell for alle?Sted: Aud 3, Helga Engs Hus, Universitet i Oslo

Når: Onsdag 22.03, kl. 18:00-20:00.

Foredraget er gratis og åpent for alle!
Lett servering.


Foredragsholdere:
Hedda Greni, prosjektleder v/Det naive selskap
Ivar Morken, Førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk og spesialist på migrasjonspedagogikk
Elisabeth Sødal, formidlingsleder ved Nationaltheatret

18:00-18:10     Hei og velkommen!
                        Ved Hedda Greni, leder ved Det naive selskap

18:10-18:20     Det spesialpedagogiske teaterkompaniet
                        Ved Hedda Greni, leder ved Det naive selskap

18:20-18:50     Flerspråklige elever som risikogruppe for frafall og marginalisering
                        Ved Ivar Morken, Førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk
                        og spesialist på migrasjonspedagogikk

18:50-19:05     Pause

19:05-19:15     Kunstnerisk innslag av elever fra Vahl skole

19:15-19:30     Prosjektet «Munch i frie tøyler»
                        Ved Hedda Greni, leder ved Det naive selskap

19:30-19:45     Hvordan gjøre kunsten tilgjengelig og aktuell for alle?
                        Ved Elisabeth Sødal, formidlingsleder ved Nationaltheatret

19:45-20:00    Takk for i dag!
                        Ved Hedda Greni, leder ved Det naive selskap 

(Med forbehold om endringer)