Teaterforestilling utviklet for barn med hørselshemming i alderen 3-6 år. Forestillingen er utarbeidet i samarbeid med Voldsløkka barnehage for hørselshemmede i Oslo. Vårt ønske med dette prosjektet var å gi hørselshemmede barn en givende og rik estetisk opplevelse hvor de kunne ta i bruk sine sanser og fantasi.

Prosjektet la sitt grunnlag i den franske skuespiller og instruktør Jaques Lecoqs metodikk og omfattet workshops med Jason Turner, lærer ved École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq i Paris. I forestillingen brukes Lecoqs naive masker.

Prosjektet tar utgangspunkt i tanken om at hvis man utarbeider et teater på en viss måte vil tale kunne være helt unødvendig og overflødig. ​Forestillingen ble gjennomført uten lyd av noen form og vi satte kroppspråk og bevegelse som det sterkeste virkemiddel. I scenografien ble ulike former og farger vektlagt og den bestod av tekstil i varierende teksturer. Etter forestillingen ble scenerommet åpnet slik at barna kunne gå rundt å ta og føle på alt de hadde sett i forestillingen.

Det ble også gjennomført en forestilling for barn innenfor autismespekteret og vi opplevde at forestillingen med blant annet sitt sansefokus og fravær av lyd også passet godt for denne gruppen.

Vi opplevde sluttproduktet som bærer av en universal teaterform, som fungerte og var en like fullverdig opplevelse for både vår målgruppe og andre. Forestillingen kommuniserte på en universell måte som underholdt både hørende og hørselshemmede, barn og voksne.​​​"Forestillingen passet for våre barn. Barna fikk mange sanseintrykk. Tydelige farger; perfekt, ingen lyd; perfekt, og handlingen gjorde barna interesserte og nysgjerrige; perfekt." 

             - Barnehagemedarbeider

DEN GRØNNE SIDEN (2016)